Nous vous proposons les formules de location suivantes:

- Weekend du vendredi 17h au lundi 10h (3 nuits) : 895 € en basse saison , 1095 € en haute saison

- Semaine complète du vendredi 17h au vendredi 10h (7 nuits) : 1295 € en basse saison, 1395 € en haute saison

A ceci s'ajoutent 75 € de frais de nettoyage en fin de séjour ainsi que la taxe de séjour de 1 € / nuit / personne.

Les charges sont comprises dans la location et sont calculées sur une utilisation normale du chalet. Les compteurs seront relevés au début et à la fin du séjour à fin d'éviter tout abus.

Une caution de 750 € est à payer au plus tard 2 semaines avant la location par virement bancaire et sera réstituée au plus tard 2 semaines après la fin de location.

Toute période de vacances scolaires est considéré comme haute saison, le reste de l'année basse saison.

Pour la période de fêtes de fin d'année des tarifs spéciaux sont d'application, merci de nous contacter pour plus d'informations.

-----

Volgende huurmogelijkheden zijn beschikbaar:

- Weekend van vrijdag 17u tot maandag 10u (3 nachten) : 895 € in laagseizoen , 1095 € in hoogseizoen

- Volledige week van vrijdag 17u tot vrijdag 10u (7 nachten) : 1295 € in laagseizoen, 1395 € in hoogseizoen

Bijkomend worden 75 € schoonmaakkosten aangerekend  alsook de verblijfstaks van 1 € / persoon / dag. Algemene kosten (water/electriciteit/...) zijn inbegrepen in de huurprijs en zijn berekend op een normaal verbruik. De meters worden opgenomen bij het begin en einde van het verblijf om alle misbruik te voorkomen.

Een waarborg van 750 € wordt gevraagd per bankoverschrijving ten laatste 2 weken voor het begin van de huurperiode en wordt teruggestort ten laatste 2 weken na het einde van de huurperiode.

Alle schoolvakanties worden beschouw als hoogseizoen, de rest van het jaar als laagseizoen. Voor de eindejaarsfeesten zijn speciale condities van kracht, gelieve ons hiervoor te contacteren.